<th id="r99f9"><noframes id="r99f9"><span id="r99f9"></span>
<th id="r99f9"><noframes id="r99f9"><th id="r99f9"></th>
<progress id="r99f9"><noframes id="r99f9"><th id="r99f9"></th>
<th id="r99f9"></th><th id="r99f9"></th>
<progress id="r99f9"></progress>
<strike id="r99f9"><video id="r99f9"></video></strike>
<span id="r99f9"><noframes id="r99f9">

產品分類

產品分類 >> 分散染料

可堿性染色分散染料ADD系列

產品名稱 色樣 染色深度% 染料類型 染色時PH 摩擦 升華 汗漬 水洗
分散艷黃ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
分散金黃ADD 200% 1.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
分散桃紅ADD 200% 1.0 E 10.2 4 4 3-4 4 4 4 4 4
分散艷蘭ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4
分散黃棕ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散橙ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4 4-5
分散大紅ADD 200% 1.0 SE 10.2 4 4 4 4 4-5 4 4 4
分散紅玉ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
分散蘭ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
分散深蘭ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散深蘭ADD-G 200% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
分散藏青ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散黑ADD 300% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
分散黑ADD-G 200% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散黃ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5
分散紅ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
分散玉紅ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4-5 4 4 4 4
分散紫ADD 100% 2.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
分散翠藍ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5
欧美巨大XXXX做受l
<th id="r99f9"><noframes id="r99f9"><span id="r99f9"></span>
<th id="r99f9"><noframes id="r99f9"><th id="r99f9"></th>
<progress id="r99f9"><noframes id="r99f9"><th id="r99f9"></th>
<th id="r99f9"></th><th id="r99f9"></th>
<progress id="r99f9"></progress>
<strike id="r99f9"><video id="r99f9"></video></strike>
<span id="r99f9"><noframes id="r99f9">
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>